Družbeno odgovorno nakupovanje

Partnerji

Društvo Aktiviraj se, so.p. ropotarnica.org
Zadruga Buna z.o.o. buna.si

Zadruga Dobrote z.b.o. tekstilnica.si
Slovenska Filantropija filantropija.org

Trgovina 3Muhe 3muhe.si
Kooperativa Dame, so.p. kooperativa-dame.si

Zadruga BikeLab, so.p. bikelab.si
Eko-socialna kmetija Korenika korenika.si

Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor zavodpip.si
Slovensko eko spodnje perilo lanabe.si